Social Icons

Saturday, May 13, 2006

BALITANG K

Animation from Hi.Story.Cal.Links

TATAK PILIPINO 'EXPO FILIPINO"

OWEL ANG BATANG MATAKAW

SOUND SIMULATION "VOICE ACTING" SINESKWELA

LITTLE BIG DEEDS"MATULUNGIN"

BUBU CHACHA

CYBORG KURO CHAN

JENNY

MARCELINO PAN Y VINO

JUMANJI ANIMATION

LITTLE BIG DEEDS "Recording"

TUTUBI PATROL

8 MAN AFTER

SANGGANO'T SANGGAGO

KAILANGAN KITA

LITTLE BIG DEEDS"KATAPATAN"

CYBORG KURO CHAN